Madrid Election Talk: Platform koji daje imigrantima pravo za glasanje

Nemožeš da glasaš? Ali možeš biti dijo razgovora.

Madrid Election Talk je stvoren u toku galasanja 4 Maja u Madridu da bi informisao i dao snagu svim osobama koje žive u Madridu ali nemaju pravo na glasanje. Znajući naše lokalne politike, možemo razgovarati s našim kolegama, našim komšijama i s našom porodicom i na taj naćin utijecati glasača ljeve stranke i zaustaviti mogućnost da Ayuso ponovno bude izabrana.

Kvartovi juga su naj manje reprezentirani od čitavog grada Madrida.

Lavapiés, Usera, Carabanchel, Vallecas, Orcasitas i Villaverde su kvartovi s velikom porcentualom stranski gradjanina ali isto tako imaju naj manju porcentualu osoba koji imaju pravo na glasanje. U Lavapiés, naj veči multikulturalni kvart u Španiji, skoro jedna trečina ima stranski pasoš i ako su registrovani i plačaju porez nemaju pravo da glasaju na regionalne i nacionalne izbore.

Nemati pravo na glasanje ugasuje glasove od čitavih susjedstva i čitavi zajednica

Baš ta susjedstva i te zajednice su osobe kojima Safia El Addam, pisac i aktivista hoće da sastavi u platformu i koju je uspijela učiniti preko Votar es un Privilegio, koju je stvorila nekoliko mijeseci prije glasanja 2019 godine. Sve je počelo s jednom porukom na njen social media :

Vi ste pravili od mene nevidljivu osobu od kad sam se rodila. Ali ja sam vrištila od kad sam imala glasa. I vi nikad nečete moći učutiti me.

Platforma koja se prevodi “Glasati je privilegija” originalno je stvorena za osobe koje rodjene u Španiji su daleko od dobiti Špansko državljanstvo . Safia  je jedna od tih osoba; danas dan kao osdrasla osoba još nema pravo na glasanje i sa pravom zove Španski demokratni sistema kao institucionalni racisam.

Hoće da naprave od nas nevidjlive osobe ali neće uspijeti. Za ove izbore čuču  nas. 

Od kada je otvorila platformu Votar es un Privilegio ima već dvije godine, Safia je otvorila zas ve osobe koje žive u Španiju i nemaju pravo na glasanje zbog kojeg god razloga.

Kako to ide :

Osobe koje neću da glasaju ( često puta anarhist ili sve one osobe koje jednostavno nisu obespravljene politike ) mogu prenjeti njihov glas na one koje nemaju pravo ali bi željele glasati. Votar es un Privilegio spostavlja kontakt izmedju te dvije osobe preko Instagrama. Odatle ta dva kontakta mogu početi razgovor i objasniti koga hoće da glasaju i zašto. Upisanje traje 20 sekunda i biti ćete povezani u toku sedmice dana.

Safia tvrdi na njen website da preko plataforme stotine imigranta su mogli glasati –  koji bi na ovako malim izborima mogli praviti razliku i ljujnuti glasanje

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.